IB na Podbeskidziu

przez | 18 maja, 2020

Matura międzynarodowa IB Diploma od września 2020

– prowadzimy nabór wśród licealistów pierwszych klas ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozpocząć program matury międzynarodowej IB Diploma po wakacjach!!!

Czekamy na wszystkich absolwentów, którzy chcą dołączyć do naszego LO…

lub rozpocząć wspaniałą przygodę przy wsparciu naszych mentorów. 

“Yes! We DID IT!”

– to pierwsze słowa, jakie się nasuwają,  kiedy pomyśli się o całym przedsięwzięciu. Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary School od kwietnia 2020r. oficjalnie dołączyło do elitarnej  grupy szkół na całym świecie, mogących oferować międzynarodową maturę w ramach programu International Baccalaureate (IB Diploma) i na dzień dzisiejszy jest to jedyna szkoła na Podbeskidziu, która uzyskała taką akredytację. Tym samym na ten moment wybierając naukę w Liceum Oxford można przygotowywać się albo do matury polskiej (w systemie dwujęzycznym) albo do międzynarodowej (w systemie IB). Przyjmowani są również uczniowie z innych liceów, którzy ukończyli klasę 1, pod warunkiem zdania egzaminu językowego. 

“Droga długa jest…”

Droga liceum do uzyskania statusu IB World School była zaskakująco krótka, ale też bardzo intensywna. Warto zaznaczyć, iż decyzja o przystąpieniu do programu IB leżała w podwalinach powstania samej szkoły. 

Procedura akredytacyjna jest skomplikowana, wymagająca i trwa z reguły trzy lata – Oxford Secondary osiągnęło to w przeciągu zaledwie 7 miesięcy. Nie miałoby to miejsca, gdyby nie ogromne zaangażowanie i entuzjazm dyrekcji, kadry dydaktycznej, pracowników administracyjnych oraz uczniów i ich rodziców, którzy gorąco dopingowali placówkę w tym przedsięwzięciu. Służyli także wsparciem na każdym etapie. Nie byłoby to także możliwe, gdyby nie fakt, że większość międzynarodowych standardów i rozwiązań szkoła stosowała już wcześniej, również na wcześniejszych etapach edukacyjnych (Oxford prowadzi również przedszkole i szkołę podstawową).  Sposób podejścia do ucznia, samo nauczanie, ocenianie czy motywowanie nie różni się od zasad stosowanych w innych, renomowanych szkołach na świecie w ramach programu IB. 

Dlaczego warto? 

Dyplom matury międzynarodowej IB jest najbardziej renomowanym dyplomem na świecie, również korzystnie punktowanym przy ubieganiu się o przyjęcie na Uniwersytety w Polsce (np. na medycynę). Uczniowie mają również te same szanse w ubieganiu się o miejsca na zagranicznych uniwersytetach. Przy ocenie egzaminów maturalnych stosuje się zewnętrzny, obiektywny i anonimowy system sprawdzania i oceniania prac, według takich samych kryteriów na całym świecie, co wyrównuje szanse wszystkich zdających. 

Nie tylko jednak matura przyciąga jak magnes chętnych uczniów. Liczy się również (a może przede wszystkim) sam dwuletni program przygotowujący do egzaminu. Jest wymagający, ale bardzo ciekawy i niezwykle rozwijający. Prowadzenie zajęć odbywa się w systemie oxfordzkim, w małych grupach, gdzie nauczyciel jest mentorem i tutorem, a uczeń ma bardzo dużo samodzielności i możliwości. 

O programie IB – Diploma Programme

Do programu można przystąpić po ukończeniu pierwszych dwóch lat w Liceum Oxford lub w innym liceum pod warunkiem wykazania się wystarczającą znajomością języka angielskiego i posiadania pewnych cech charakteru, które pasują do profilu absolwenta. Lekcje prowadzone są przez lektorów polskich i anglojęzycznych. Językiem wykładowym w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Oxford Secondary School jest język angielski, z wyjątkiem języka ojczystego. Liceum Oxford posiada nowocześnie wyposażone sale, a uczniowie mają dostęp do kuchni, strefy relaksu i chętnie spędzają we wspólnej przestrzeni czas również poza lekcjami. Najważniejsze jest to, że uczniowie mają tak zorganizowany zajęcia, że nie muszą już korzystać z dodatkowych korepetycji, nawet jeśli wybierają się na najbardziej wymagające kierunki humanistyczne, przyrodnicze czy ścisłe. 

Program nauczania organizacji International Baccalaureate składa się z następujących elementów:

 • 6 obowiązkowych przedmiotów, które uczniowie wybierają spośród następujących grup przedmiotowych:
  • Grupa 1 – Studies in language and literature (język ojczysty)
  • Grupa 2 – Language acquisition (język obcy)
  • Grupa 3 – Individuals and societies (nauki społeczne) 
  • Grupa 4 – Sciences (nauki ścisłe) 
  • Grupa 5 – Mathematics (matematyka)
  • Grupa 6 – The Arts (sztuka)

Uczniowie wybierają 3 przedmioty na poziomie SL (standard level – poziom podstawowy) oraz 3 przedmioty na poziomie HL (higher level – poziom rozszerzony). 

 • elementy stanowiące trzon nauki (core) w Diploma Programme:
  • Theory of knowledge (teoria wiedzy) – przedmiot, który ma na celu naukę podstaw epistemologii oraz krytycznego myślenia;
  • Extended Essay (praca badawcza) – praca zawierająca około 4000 słów badająca wybrane zagadnienie związane z jednym z wybranych przedmiotów; 
  • CAS (Creativity, activity, service) – uczniowie realizują projekt, w którym rozwijają własne umiejętności w zakresie kreatywności, aktywności fizycznej oraz wolontariatu. 

Nauka w Diploma Programme trwa dwa lata i przypada na dwa ostatnie lata nauki w liceum. W szkole tworzy się klasę IB DP, która realizuje program nauczania organizacji IB. Uczniowie wybierają 6 obowiązkowych przedmiotów (po jednym z grupy). Na koniec przystępują do egzaminu maturalnego z każdego z nich. W maju drugiego roku nauki uczniowie mają maturę… Egzamin przeprowadzany będzie na terenie szkoły zgodnie z procedurami IB. Część pisemna oceniana jest zewnętrznie przez egzaminatorów IB, natomiast ustna przez przeprowadzających je nauczycieli.

Z całości uczeń może uzyskać maksymalnie 45 punktów. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie co najmniej 24 punktów. 

Liceum Oxford oferuje również klasy dwujęzyczne przygotowujące do polskiej matury. Rekrutacja do nowych klas właśnie się rozpoczęła. Jesteśmy w systemie Vulcan https://slaskie.edu.com.pl/kandydat