Terminy rekrutacji

przez | 11 lutego, 2021

Ważna wiadomość dla ósmoklasistów!

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało terminarz związany z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Przypominamy, iż wniosek o przyjęcie do naszej szkoły
można składać przed oficjalnymi terminami. Nawet teraz! 🙂
Dokument znajduje się tutaj.


  • Od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 (godz. 15:00) – Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
  • od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca2021 r.; II termin 3 do 8 lipca 2021 r. – Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych;
  • I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r. – Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych;
  • do 14 lipca 2021 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
  • do 22 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych