Nasza droga do IB

Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary School w Bielsku-Białej, jako pierwsza szkoła średnia na Podbeskidziu, uzyskało certyfikat międzynarodowej organizacji International Baccalaureate. Dzięki temu uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia programu IB Diploma Programme, przeznaczonego dla uczniów w wieku 16-19 lat i kończącego się egzaminem maturalnym. 

Przyznając certyfikat akredytacyjny International Baccalaureate potwierdziło, iż szkoła spełnia wszystkie wymagania określone w standardach i praktykach organizacji, posiada wykwalifikowaną kadrę, która odbyła właściwe dla poszczególnych przedmiotów szkolenia, posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne, prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami kultury i sportu, bierze udział w różnych formach wolontariatu, a także współpracuje w ramach organizacji AFS z innymi szkołami za granicą, organizując wymiany uczniowskie. 

Ponadto misja szkoły, której głównym założeniem jest przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata, wykształcenie w nich umiejętności krytycznego wyszukiwania informacji oraz uczenia się poprzez poszukiwanie i doświadczenie, a także rozwijanie w nich świadomości międzykulturowej, współgrają z założeniami misji IB oraz profilu ucznia IB. 

Liceum rozpoczęło starania o uzyskanie akredytacji IB we wrześniu 2019 r. W październiku uzyskaliśmy status kandydata i kierowani przez konsultanta IB rozpoczęliśmy wdrażanie standardów i praktyk organizacji w działalność naszej szkoły. Przeprowadziliśmy szereg spotkań informacyjnych dotyczących IB oraz Diploma Programme dla nauczycieli, uczniów i rodziców, nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami, ustaliliśmy listę przedmiotów, które w początkowej fazie wdrażania programu będziemy oferować uczniom, nasi nauczyciele odbyli certyfikowane szkolenia IB z przedmiotów, których będą uczyć, stworzyliśmy niezbędne dokumenty takie jak polityka oceniania w programie czy polityka uczciwości akademickiej, rozwinęliśmy nasze zaplecze dydaktyczne i stworzyliśmy autorskie programy nauczania. Okres kandydatury zakończyliśmy pod koniec grudnia i złożyliśmy wniosek o autoryzację, po którego akceptacji ustaliliśmy termin wizyty weryfikacyjnej przedstawicieli IB na kwiecień 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną na świecie wizyta miała charakter zdalny i odbywała się za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych. W trakcie wizyty weryfikacyjnej liceum zostało wyróżnione między innymi za wysoki poziom nauczania języków obcych, kulturę otwartej komunikacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, współpracę z lokalną społecznością  oraz zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczny i stosowanie nowoczesnych metod nauczania. 4 maja 2020 r. otrzymaliśmy pismo potwierdzające, iż liceum otrzymało akredytację IB i zostaje wpisane na oficjalną listę światowych szkół IB z uprawnieniem do realizowania Diploma Programme. 

Jest to dla nas wspaniałe osiągnięcie, ponieważ procedura akredytacyjna jest skomplikowana, wymagająca i trwa z reguły dwa lata – nam udało się to osiągnąć w czasie krótszym niż rok szkolny!