ODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. W trosce o zachowanie Pana/i prawa do prywatności jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Pana/nią dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.

2. Administratorem danych jest: Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary School, ul. Krakowska 30, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@oxford-centrum.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą:

W CELACH NA PODSTAWIEPRZEZ OKRES
realizacji usług związanych z rekrutacją,zawartej i wykonywanej umowy oraz prawa oświatowego5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz do celów archiwalnychprawa oświatowego7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
uzyskiwania dotacji oświatowychustawy o finansowaniu zadań oświatowych5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
Marketingowychwyrażonej zgody5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody

4. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług  związanych m.in. z księgowością, IT itp.

5. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:

  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, a także
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.