Klasa z maturą krajową

Celem nauki jest przygotowanie do krajowego egzaminu maturalnego, co w konsekwencji pozwoli na możliwość podjęcia studiów. Dzięki dowolności wyboru przedmiotów rozszerzonych, uczysz się tego, co Cię interesuje oraz pozwoli w przyszłości dostać się na wymarzony kierunek. 

Nasze atuty to bardzo dobrze prowadzone przedmioty przyrodnicze i ścisłe. Osoby, które wybierają się na kierunki humanistyczne również mogą liczyć na doskonałą kadrę i innowacyjne podejście do nauczania. Ponieważ nauka odbywa się w małych, kameralnych grupach nie ma absolutnie żadnej potrzeby korzystania z dodatkowych korepetycji. 

Uczysz się tego co potrzebujesz i chcesz robić w przyszłości – co Ci w sercu gra!

U nas nabędziesz umiejętności:

  •  biegłego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym,
  •  odnalezienia się w świecie dzięki znajomości innych kultur,
  •  wytyczania i realizacji celów,
  •  skutecznej argumentacji i przekonywania innych do swoich racji,
  •  przemówień publicznych w oparciu o metodykę międzynarodowej organizacji Toastmasters International oraz na       bazie zasad Speaking Circles,
  •  zakładania i zarządzania własną firmą,
  •  dbania o swoje finanse ucząc się mądrze nimi gospodarować,
  •  współpracy w zespole i motywacji siebie oraz innych do działania.

Chcemy, aby każdy absolwent naszego liceum posługiwał się biegle językiem angielskim oraz drugim językiem obcym. Bariera językowa nie może bowiem stanowić przeszkody w dalszej edukacji. Znajomość języków daje wiele możliwości kształcenia oraz pozwala lepiej poznawać świat.

 Na zajęciach stosowany jest system oceniania kształtującego.